Giao dịch tài chính nói chung hay giao dịch forex nói riêng là một hình thức kiếm tiền phổ biến thời gian gần đây, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Đối với những nhà đầu tư mới, để bắt đầu công việc giao dịch, sẽ có một số thuật ngữ cơ bản nhưng quan trọng cần phải nắm. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những giải thích đơn giản và các thuật ngữ giao dịch đó.

Các thuật ngữ cơ bản trong giao dịch forex cần biết

Ký quỹ

Ký quỹ trên các sàn forex hiện nay được hiểu là số tiền giúp các trader thay đổi vị thế mới khi họ chứng minh được trong tài khoản của họ có đủ số tiền tương ứng với vị thế đó, hiểu đơn giản, nó chính là việc nhà giao dịch thế chấp bằng cách đặt cọc số tiền mà họ có để tiến hành giao dịch. Ký quỹ thường được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền của vị thế. Hiện nay, có nhiều sàn forex uy tín như INFINOX đang hỗ trợ các nhà đầu tư tiến hành giao dịch ký quỹ một cách hiệu quả, điều cơ bản mà các nhà giao dịch cần nắm vững, đó là phải luôn duy trì được sự cân bằng giữa tiền sở hữu và tiền vay.

Đòn bẩy

Đòn bẩy được hiểu là việc là các nhà đầu tư sẽ giao dịch bằng giá trị tài sản lớn hơn giá trị tài sản mà họ thực có thông qua việc vay tiền của sàn giao dịch. Sự dao động của số tiền thực trong tài khoản sẽ tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Các giao dịch đòn bẩy phổ biến hiện nay thường sẽ rơi vào khoảng 1:10 hoặc 1:20 tùy theo mặt hàng mà các nhà đầu tư lựa chọn.

Thông thường, khi các nhà đầu tư muốn tìm kiếm và thu về lợi nhuận dựa vào sự chênh lệch về giá, họ sẽ ưu tiên sử dụng loại hình giao dịch đòn bẩy. Đây là hình thức mang đến lợi nhuận rất lớn nhưng nó cũng mang đến cho các nhà đầu tư rủi ro cao bởi nếu lệnh của họ được thực hiện đúng thì số tiền nhận được sẽ gấp nhiều lần và ngược lại, nếu lệnh sai, thua lỗ cũng họ cũng lớn hơn.

Các thuật ngữ cơ bản trong giao dịch forex cần biết

Chênh lệch

Hiểu đơn giản, chênh lệch (Spread) là sự chênh giữa giá mua và giá bán thường được tính bằng đơn vị là Pip. Hiện nay, tại các sàn giao dịch thường áp đụng hai mức chênh lệch mà mức chênh lệch cố định và mức chênh lệch thả nổi để các nhà giao dịch lựa chọn. Bên cạnh đó, mỗi sàn giao dịch sẽ áp dụng các mức chênh lệch khác nhau nên bạn cũng cần cân nhắc lựa chọn tham gia giao dịch tại các sàn giao dịch có mức spread tốt, chẳng hạn như INFINOX.

Tài sản

Tài sản là tên gọi chung của các loại công cụ được sử dụng để giao dịch bao gồm: cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, cặp tiền tệ forex, tiền điện tử, hợp đồng tương lai… Mỗi sàn giao dịch sẽ cung cấp các loại tài sản khác nhau và nhà giao dịch có thể lựa chọn giao dịch với loại tài sản mà mình hiểu rõ nhất.

Trên đây là một số thuật ngữ giao dịch cơ bản mà các nhà đầu tư nên nắm vững để có thể đưa ra những quyết định thông minh, phù hợp và đúng đắn giúp thu về lợi nhuận cho bản thân.

Basic terms in forex trading need to know

Financial trading in general or forex trading in particular is a popular form of making money recently, especially for young people. For new investors, to get started with trading, there are some basic but important terms to understand. This article will provide you with simple explanations and trading terms.

Escrow

Margin on forex exchanges is now understood as the amount that helps traders change a new position when they prove that there is enough money in their account to correspond to that position, simply understood, it is the Traders mortgage by depositing the amount they have in order to execute the transaction. Margin is usually expressed as a percentage of the total amount of the position. Currently, there are many reputable forex brokers like INFINOX that are supporting investors to conduct margin trading effectively, the basic thing that traders need to master is to always maintain a balance. balance between equity and debt.

Lever

Leverage is understood as the fact that investors will trade with an asset value greater than the asset value they actually have through borrowing money from the exchange. The fluctuation of the real money in the account will be proportional to the profit. Today’s popular leveraged trades will usually fall between 1:10 or 1:20 depending on the item that investors choose.

Usually, when investors want to find and earn profits based on price differences, they will prefer to use leveraged trading. This is a form of great profit, but it also gives investors high risk because if their orders are executed correctly, the amount received will be many times over and vice versa, if the order is wrong, they will lose. holes also they are bigger.

Deviant

To put it simply, spread is the difference between the buying and selling price, usually expressed in units of Pip. Currently, at exchanges, there are usually two spreads that are fixed and floating for traders to choose from. Besides, each exchange will apply different spreads, so you should also consider choosing to trade at exchanges with good spreads, such as INFINOX.

Asset

Asset is the collective name of the types of instruments used for trading including: stocks, commodities, indices, forex currency pairs, cryptocurrencies, futures contracts, etc. Each exchange will provide different asset classes and traders can choose to trade with the asset they understand best.

Above are some basic trading terms that investors should master in order to be able to make smart, appropriate and right decisions to help themselves profit.

Bài viết liên quan