Giảng viên tiếng anh là gì? Là chủ đề về từ vựng tiếng anh được nhiều người tìm kiếm và quan tâm. Hãy cùng TopGoogleAZ.com tìm hiểu Giảng viên trong tiếng anh là gì? Và một vài ví dụ điển hình nhé!

Giảng viên trong tiếng anh là gì?

Theo Wikipedia: Giảng viên là công chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học hoặc cao đẳng. Giảng viên chính là công chức chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng và sau đại học, thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học, cao đẳng.

Tra từ vựng trên Google dịch thì:

Giảng viên trong tiếng anh là: Lecturers

[Hỏi Đáp] Giảng viên trong tiếng anh là gì?

Các cụm từ liên quan đến Giảng Viên trong tiếng anh:

 • Student (Học viên);
 • Teacher (Giáo viên);
 • References (Tài liệu tham khảo);
 • Curriculum (Giáo trình);
 • Lecturers of English (Giảng viên bộ môn Tiếng Anh);
 • Master (Thạc sĩ);
 • Doctor (Tiến sĩ);
 • Teaching staff (Đội ngũ giảng viên);
 • Duties of university lecturers (Nhiệm vụ của giảng viên đại học);
 • Conditions for admission to university lecturer positions  (Điều kiện để dự tuyển vị trí giảng viên đại học);
 • What is the salary of university lecturers? (Mức lương giảng viên đại học là bao nhiêu?);
 • Main lecturer (Giảng viên chính);
 • Differences between lecturer and main instructor (Sự khác nhau giữa giảng viên với giảng viên chính);
 • Exam entrance to the position of lecturers like?  (Thi tuyển vào vị trí giảng viên như thế nào?).

Các ví dụ Giảng viên trong tiếng anh

Sau đây là một số ví dụ về Giảng viên trong tiếng anh mời bạn tham khảo:

Ví dụ 1:

 • Tôi là giảng viên đại học thôi.
 • I’m a university lecturer.

Ví dụ 2:

 • Trước tiên, tôi cần xem thẻ giảng viên của ông đã.
 • First I’ll need to see your faculty identification card.

Ví dụ 3:

 • Các buổi họp hội đồng giảng viên không giống như các khóa cải thiện giảng viên trước.
 • Teacher council meetings are not the same as previous teacher improvement courses.

Ví dụ 4:

 • Trước tiên, tôi cần xem thẻ giảng viên của ông đã.
 • First I’ll need to see your faculty identification card.

Như vậy câu hỏi: Giảng viên tiếng anh là gì? đã được chúng tôi giải đáp rồi. Giảng viên trong tiếng anh là Lecturers, nếu bạn có câu hỏi khác về tiếng anh có thể để lại bình luận bên dưới để được chúng tôi giải đáp chi tiết nhé!

Bài viết liên quan