Xin chào các bạn! Trong bài viết này mình xin chia sẻ Danh sách Key Win 8.1 mới nhất trong chuỗi bài viết chia sẻ “Key Windows” miễn phí. Nếu bạn cũng đang có nhu cầu cài đặt hay kích hoạt bản quyền hệ điều hành Windows 8.1? Hãy cùng Top Google theo dõi chi tiết ở dưới đây nhé!

99+ Key Win 8.1 & Hướng dẫn Active Windows 8 bằng CMD miễn phí
Chia sẻ Key Win 8.1 & Hướng dẫn Active Windows 8 bằng CMD miễn phí

Key Win 8.1 là gì?

Key Win 8.1 hay Key Windows 8.1 là bộ mã bao gồm 25 ký tự giúp bạn có thể cài đặt hay kích hoạt bản quyền hệ điều hành Windows, qua đó bạn có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của hệ điều hành Windows.

Danh sách Key Win 8.1 mới nhất được cập nhật liên tục

Danh sách key Win 8.1 phiên bản Home 64/32bit

 • FB4WR – 32NVD – 4RW79 – XQFWH – CYQG3
 • T3NJK – 3P683 – 2T7BJ – 2X27F – 8B2KV
 • HB39N – V9K6F – P436V – KWBTC – Q3R9V
 • 6PN82 – R4BBH – XX8K2 – DCK84 – VMFDH
 • QGR4N – 78PMD – KCRQ7 – 83BXT – YG667
 • BTNJ7 – FFMBR – FF9BH – 7QMJ9 – H49T7
 • G9XNM – YYY38 – 8R9HM – YFPTX – T8XT7
 • CR8NG – 63KCR – X2MPD – G7M7P – GQ4DH
 • NGMMV – FVDXB – QP6XF – 9FTRT – P7F9V
 • 7TWWK – WNB2W – VRVPV – XG6RV – MBFDH
 • HN42W – QF3D6 – 2KM6W – C79XK – JW8XV
 • RFQ3N – 4Y4XR – JY9PV – 883PR – BY2KV
 • VC972 – N7YXW – G9WQY – VBDP4 – GXT67
 • 2VTNH – 323J4 – BWP98 – TX9JR – FCWXV
 • D7KN2 – CBVPG – BC7YC – 9JDVJ – YPWXV
 • N4WY8 – DVW92 – GM8WF – CG872 – HH3G7
 • ND8P2 – BD2PB – DD8HM – 2926R – CRYQH

Danh sách key WindowS 8.1 phiên bản Pro 64/32bit

 • MX8BN-XTMQ6-F72H3-33FHX-DYGTM
 • RMYNJ-3BFC3-RYX66-G8FPQ-7T8K3
 • 4WPNB-F8F68-P2RYR-Y7QFW-33R9V
 • 6P3RV-NKC86-WKBPP-MRDHT-WW8XV
 • 6W4NX-R4K9W-2HGYR-7XYDB-6VF9V
 • CGWVF-N3VMK-CVG7W-MBB9Y-MY2KV
 • D46QW-N3M4H-RY93J-DPMPY-43G67
 • QGQN6-KVGDF-3RYWW-XRWTM-88CKV
 • QHRT7-BNHCX-W43BC-FPYBR-K4PKV
 • TXPW4-R4NQM-44JJ2-TY6TD-M7RDH
 • W8NRD-JQY8C-MYKKG-HYJK6-V49T7
 • CQ2PJ-C7MJC-T3RBP-NMWJH-2RYRQ
 • JRMHB-9F327-NDT76-4T9KR-DJXWD
 • 4PQWW-PPNY7-XJ8RJ-V6C4T-FVRFQ
 • 9DDD3-84PXF-QNPXF-3PV8Q-G8XWD
 • TWHQX-8CH4Y-39DN9-VD7MG-WW8Y3
 • GY8MV-86KDB-4XGNP-X3Y76-72WY3
 • JC9DV-2P37N-DKD3W-MKKV4-6Q4FQ
 • PGB97-GJMN2-XB3CX-T86FB-88CM3
 • B783Q-MB34J-NG6K3-WH82J-82KWD
 • 66HJB-X2N4J-Y42JB-T6GDB-RCWY3
 • HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 • MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7
 • 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498
 • 4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
 • 28VNV-HF42G-K2WM9-JXRJQ-2WBQW
 • XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
 • 34NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 • FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
 • PGB97-GJMN2-XB3CX-T86FB-88CM3
 • B783Q-MB34J-NG6K3-WH82J-82KWD
 • 66HJB-X2N4J-Y42JB-T6GDB-RCWY3
 • XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8
 • 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498
 • Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
 • 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498
 • 9XNM-YYY38-8R9HM-YFPTX-T8XT7
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F
 • YMMV-FVDXB-QP6XF-9FTRT-P7F9V
 • CR8NG-63KCR-X2MPD-G7M7P-GQ4DH
 • MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7
 • ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
 • 4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
 • BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV
 • HB39N-V9K6F-P436V-KWBTC-Q3R9V
 • XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV
 • RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • BTNJ7-FFMBR-FF9BH-7QMJ9-H49T7
 • QGR4N-78PMD-KCRQ7-83BXT-YG667

Danh sách key Win 8.1 phiên bản Enterprise 64/32bit

 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
 • JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • 3FCND-JTWFM-24VQ8-QXTMB-TXT67
 • GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67
 • FJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI
 • DHJSU-V9KF6-FHJDU-KWBTC-DFJDU
 • 4NMMK-QJH7K-F38H2-FQJ24-2J8XV
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • 3NHJ7-3WWQK-4RFTH-8FHJY-PRYQH
 • 988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DH
 • TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQH
 • N9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7
 • Q4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T7

Danh sách key WindowS 8.1 phiên bản Ultimate 64/32bit

 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
 • JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • DFHJDU-QJH7K-FJDJ-FQJ24-DFJD
 • 3FCND-JTWFM-24VQ8-QXTMB-TXT67
 • GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67
 • FJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI
 • DHJSU-V9KF6-FHJDU-KWBTC-DFJDU

Hướng dẫn nhập Key và Active Windows 8.1 bằng Command Prompt

Để kích hoạt hệ điều hành thông qua công cụ Command Prompt, đầu tiên bạn kiểm tra phiên bản Window đang sử dụng bằng cách truy cập vào menu System thông qua cách đã nêu ra ở cách trên.

Hướng dẫn nhập Key và Active Windows 8.1 bằng Command Prompt

Tiếp theo bạn mở công cụ Command Prompt bằng cách nhấn tổ hợp phím Window + R để mở hộp thoại Run, sau đó gõ lệnh CMD => Enter hoặc bạn nhấp chuột phải vào nút Start, chọn dòng Command Prompt (Admin).

Hướng dẫn nhập Key và Active Windows 8.1 bằng Command Prompt

Trong hộp thoại Command Prompt hiện ra, bạn nhập lệnh kích hoạt theo cú pháp “slmgr /ipk xxx”, trong đó xxx là mã kích hoạt của bạn tương ứng với phiên bản hệ điều hành đang sử dụng. Sau đó bạn nhấn Enter.

Hướng dẫn nhập Key và Active Windows 8.1 bằng Command Prompt

Sau khi bạn nhấn Enter, một bảng thông báo hiện ra cho biết qua trình chèn key đã thành công.

Hướng dẫn nhập Key và Active Windows 8.1 bằng Command Prompt

Bạn tiếp tục nhập lệnh ”slmgr /skms kms8.msguides.com” vào trong hộp thoại Command Prompt rồi nhấn Enter.

Hướng dẫn nhập Key và Active Windows 8.1 bằng Command Prompt

Một bảng thông báo hiện ra như bên dưới cho biết thao tác đã thành công.

Hướng dẫn nhập Key và Active Windows 8.1 bằng Command Prompt

Cuối cùng bạn nhập tiếp lệnh “slmgr /ato” và hộp thoại Command Prompt rồi nhấn Enter

Hướng dẫn nhập Key và Active Windows 8.1 bằng Command Prompt

Một thông báo hiện ra cho biết quá trình kích hoạt Windows 8 đã thành công.

Hướng dẫn nhập Key và Active Windows 8.1 bằng Command Prompt

Tạm kết

Trên đây là danh sách Key Win 8.1 mới nhất và hướng dẫn chi tiết Cách nhập Key Active Windows 8.1 bằng CMD (Command Prompt) có hình ảnh chi tiết. Hi vọng sẽ giúp bạn có thể nhanh chóng cài đặt và kích hoạt bản quyền thành công hệ điều hành Windows 81 miễn phí.

Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan