Lời mở đầu đóng vai trò rất quan trọng trong bài tiểu luận kỹ năng mềm vì đây là phần cung cấp một cái nhìn tổng quan cho người đọc và giảng viên, giúp họ có thể bước đầu hình dung được nội dung và phương hướng triển khai của bài nghiên cứu, các bạn sinh viên cần có một lời mở đầu ấn tượng và nếu  bạn đang tìm kiếm các mẫu lời mở đầu tiểu luận kỹ năng mềm hay, hấp dẫn để tham khảo cho bài tiểu luận. Đừng lo bài viết này Luận Văn 1080 sẽ tặng bạn 10 mẫu lời mở đầu được chọn lọc nhất cùng với cách viết phần mở đầu chính xác và đạt điểm cao.

1. Lời mở đầu tiểu luận kỹ năng mềm cho sinh viên thương mại

Lời Mở Đầu Tiểu Luận Kỹ Năng Mềm

 • Tên đề tài: Giải pháp nhằm tăng cường thực hành kỹ năng mềm cho sinh viên Thương Mại
 • Tổng quan: Lời mở đầu của đề tài này sẽ nêu tính cấp thiết của đề tài từ đó xác lập và nghiên cứu một số vấn đề về kỹ năng mềm cho sinh viên thương mại. Bên cạnh đó, còn đề cập ý nghĩa, phạm vi mục tiêu và những câu hỏi đặt ra cho đề tài nghiên cứu
 • Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/17Wh9DXTAFk7hgUdUhFnGbY_kTQ0WW5P6/edit

2. Lời mở đầu đề tài kỹ năng mềm cho sinh viên Lào

 • Tên đề tài: Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên giáo dục cao đẳng sư phạm Savannkhet của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
 • Tổng quan: Phần mở đầu đưa ra lý do chọn đề tài cùng với mục đích, khách thể nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm giáo dục.
 • Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/15pC78YUVaSxLqz7UknI9gzlnBoIS9CVG/edit

3. Tiểu luận kỹ năng mềm về tư duy trong việc giáo dục kỹ năng mềm

Lời Mở Đầu Tiểu Luận Kỹ Năng Mềm

Tiểu luận kỹ năng mềm về tư duy trong việc giáo dục kỹ năng mềm

 • Tên đề tài: Vai trò của tư duy trong việc giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên.
 • Tổng quan: Giới thiệu tình hình nghiên cứu của chủ đề này ở phạm vi trong và ngoài nước cùng với lý do chọn đề tài này. Lời mở đầu tiểu luận kỹ năng mềm này còn đưa ra đối tượng và phạm vi nghiên cứu; cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu cho đề tài này.
 • Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1z6LnXLxd4A_rl0nLXBL_X5GmsQTPRa-T/edit

4. Đề tài tiểu luận kỹ năng mềm về nhân tố ảnh hưởng việc tham gia chương trình kỹ năng mềm

 •  Tên đề tài: Các nhân tố tác động đến quyết định tham gia chương trình đào tạo kỹ năng mềm
 • Tổng quan: Bao gồm tính cấp thiết của đề tài, nêu ra mục đích tổng quát và mục đích cụ thể của bài nghiên cứu, xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu và chỉ rõ phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong đề tài này là phương pháp định tính kết hợp và định lượng.
 • Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1QVL8DCJcLB_mWOOGGIlXrWRT-0AUe5pL/edit

5. Tiểu luận kỹ năng mềm nhân tố ảnh hưởng kết quả học tập của sinh viên trường kinh tế

Lời Mở Đầu Tiểu Luận Kỹ Năng Mềm

 • Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm cuối Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng quan: Trong phần đặt vấn đề nghiên cứu, tác giả đưa ra lý do chọn đề tài và tính hữu ích của đề tài bên cạnh đó còn xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài này.
 • Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/10ylExI86AT2N3N1N2Dd7eRMtY-Ozm25e/edit

6. Nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

 • Tên đề tài: Nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng quan: Như các đề tài trên, tác giả đưa ra lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, lời mở đầu còn chỉ ra ý nghĩa của đề tài đối với các sinh viên, nhà trường và xã hội về nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên.
 • Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1UIuEeJFVG0KDObqc2qQigdibWejhhF_x/edit

7. Nhân tố ảnh hưởng học kỹ năng mềm bằng phương pháp trực tuyến

 • Tên đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi học kỹ năng mềm bằng phương thức đào tạo trực tuyến
 • Tổng quan: Lời mở đầu tiểu luận kỹ năng mềm nêu ra cơ sở hình thành đề tài, cùng với ba mục tiêu nghiên cứu của tác giả. Tác giả còn khái quát về đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát, phạm vi nghiên cứu và phương pháp thực hiện của đề tài.
 • Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1vLOnrDOv9k9bcbgaECVeeK2e4gy1D-ae/edit

8. Lời mở đầu Tiểu luận kỹ năng mềm cho sinh viên đại học Hà Nội

Lời Mở Đầu Tiểu Luận Kỹ Năng Mềm

Lời mở đầu Tiểu luận kỹ năng mềm cho sinh viên đại học Hà Nội

 • Tên đề tài: Quản lý giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học sư phạm Hà Nội theo tiếp cận năng lực
 • Tổng quan: Lời mở đầu khái quát về lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, khách thể và đối tượng nghiên cứu cùng với nhiệm vụ nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của đề tài
 • Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/16sJg7XIoWC9T2A2WyRPUzYrWHfYtn-Lx/edit

9. Kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên trong quá trình thực tập

 • Tên đề tài: Kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên trong quá trình thực tập nhận  thức của sinh viên trường Hoa Sen
 • Tổng quan: Phần mở đầu đề tài này sẽ đưa ra lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, phạm vi về nội dung và phạm vi về khách thể, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và đóng góp của đề tài.
 • Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1EXeoSaNA_6H9jWbirITFnLY67XEQxVGH/edit

10. Lời mở đầu tiểu luận kỹ năng mềm sinh viên nghề cơ điện

 • Tên đề tài: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên trường cao đẳng nghề cơ điện- luyện kim Thái Nguyên
 • Tổng quan :Phần mở đầu đề tài này sẽ khái quát về tính cấp thiết của đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, phạm vi về nội dung và phạm vi về khách thể, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu lý luận và phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
 • Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1uEYjMxK19i22PeS4RICZWExTu7os1s9w/edit

Trên đây là mười mẫu lời mở đầu tiểu luận chất lượng cho tiểu luận kỹ năng mềm. Phần mở đầu hay sẽ gây ấn tượng cho người đọc nhưng các bạn sinh viên cũng cần tập trung phần nội dung chính. Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc hoàn thành những phần còn lại của tiểu luận, hay bạn cần thuê người viết tiểu luận, có thể tham khảo dịch vụ của chúng tôi

11. Bật mí cách viết lời mở đầu hấp dẫn

Lời Mở Đầu Tiểu Luận Kỹ Năng Mềm

 • Trình bày lý do lựa chọn đề tài:
  • Lý do chọn đề tài là phần bắt buộc phải có trong một bất cứ lời mở đầu tiểu luận kỹ năng mềm. Đây là phần giúp cho người đọc hiểu rõ được tính cấp thiết và lý do chọn đề tài, chính vì vậy người viết cần nêu rõ tính cấp thiết, tầm quan trọng, vai trò của bài tiểu luận.
  • Các bạn có thể viết theo cách gián tiếp hay trực tiếp miễn truyền tải được lý do thuyết phục cho việc chọn đề tài này.
 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  • Mục tiêu nghiên cứu chính là cái đích cuối cùng mà bài tiểu luận của các bạn hướng đến,
  • Việc đề cập đến mục tiêu nghiên cứu đề tài ở lời giới thiệu tiểu luận kỹ năng mềm sẽ giúp cho người đọc hình dung được mục tiêu mà tiểu luận hướng tới.
  • Các bạn sinh viên cần viết mục tiêu nghiên cứu một cách cụ thể, rõ ràng đồng thời cần vạch rõ từng mục đích cụ thể để đọc giả có thể theo dõi một cách dễ dàng hơn.
 • Phương pháp nghiên cứu đề tài:
  • Phương pháp nghiên cứu đề tài là định hướng giúp cho người đọc hiểu rõ cách các bạn tiếp cận và cách thức thu thập và phân tích các dữ liệu được đưa vào trong đề tài.
  • Mỗi đề tài có thể sử dụng một hoặc nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, cho nên người viết cần hiểu rõ bản chất của mỗi phương pháp nghiên cứu để từ đó, lựa chọn những phương pháp nghiên cứu phù hợp đối với đề tài của mình.
 • Phạm vi nghiên cứu đề tài:
  • Phạm vi nghiên cứu của tiểu luận kỹ năng mềm là giới hạn của đề tài nghiên cứu.
  • Phạm vi nghiên cứu bao gồm phạm vi về không gian và phạm vi về thời gian.
  • Mỗi tiểu luận nên đặt ra một phạm vi nghiên cứu đề tài nhất định, cần cân nhắc lựa chọn phạm vi nghiên cứu phù hợp cho đề tài và dễ dàng trong việc tìm kiếm thông tin, tài liệu quá trình nghiên cứu.
 • Đối tượng nghiên cứu:
  • Đối tượng nghiên cứu là bản chất của sự vật, hiện tượng mà bạn muốn phân tích, nghiên cứu.
  • Việc đề cập đến đối tượng nghiên cứu ở lời mở đầu bài tiểu luận kỹ năng mềm sẽ giúp cho người đọc dễ dàng theo dõi được toàn bộ bài nghiên cứu, bám sát đối tượng nghiên cứu để từ cái cốt lõi của đối tượng nghiên cứu có thể hình dung dễ dàng hơn mục đích mà công trình nghiên cứu hướng đến.

Trên đây là những cách viết lời mở đầu tiểu luận kỹ năng mềm mà các bạn có thể tham khảo. Việc có một phần mở đầu hay, lôi cuốn và chính xác sẽ giúp bạn gây ấn tượng với người chấm. Nếu bạn còn gặp khó khăn trong việc định hướng, xác định mục tiêu, đối tượng, phương pháp và phạm vi bài nghiên cứu, có thể tham khảo lời mở đầu tiểu luận của chúng tôi. 

Như vậy, trong bài viết này chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc 10 mẫu lời mở đầu tiểu luận kỹ năng mềm hay, chất lượng, gây ấn tượng ban đầu tốt cho người đọc. Luanvan1080 hi vọng các bạn sẽ tìm được đề tài và tìm được cách viết lời mở đầu hay và phù hợp với tiểu luận của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Bài viết liên quan